Funcions

  • Atenció diagnòstica: es realitzarà un diagnòstic neurològic, psicològic i social.
  • Atenció terapèutica interdisciplinària : es realitzarà una intervenció global, incidint en els aspectes prioritaris que requereixi l'infant i la família.
  • Seguiment de l'evolució de l'infant.
  • Orientació, atenció, assessorament i suport a les famílies de l’Infant.
  • Suport en el procés d'adaptació escolar.
  • Coordinació amb els diferents Centres i Serveis d'Atenció Primària de la comunitat,Serveis Sanitaris, Educatius i Socials de la zona d’influència.
  • Desenvolupar programes de Sensibilització, Prevenció i Detecció en els àmbits que tenen cura de la primera infància.
  • Participació en programes de promoció de la salut integral de l'infant.
  • Activitats de Formació, Docència i Recerca.
Foto Foto Foto Foto Foto Foto