POLÍTICA DE QUALITAT

MISSIÓ

El CDIAP-SEGRIÀ té com a única activitat la prestació dels serveis i la realització de les funcions pròpies d’un servei d’atenció precoç. L’atenció precoç va destinada a la població infantil des de la concepció fins als 6 anys que presenta trastorns en el seu desenvolupament o que es troba en situació de risc de patir-los, amb independència de quina sigui la causa d’aquest trastorn. Treballant des d’un model interdisciplinari, per tal de contribuir a millorar la seva qualitat de vida, tenint en compte tant la prevenció, la detecció precoç, el diagnòstic i la intervenció terapèutica. Aquest model implica la coordinació i cooperació amb la xarxa de salut, d’educació i serveis socials, així com desenvolupant tasques d’assessorament, formació, docència i recerca.

CDIAP-SEGRIÀ atén les poblacions de el barri antic de la ciutat de Lleida (Centre Històric i Democràcia) i tots els pobles de la comarca del Segrià

VISIÓ

La tasca que realitzem té un caràcter interdisciplinari i especialitzat en el desenvolupament de l’infant on conflueixen les disciplines següents: neuropediatria, fisioteràpia, psicologia, treball social i logopèdia. Totes aquestes disciplines coincideixen a accentuar la importància de la prevenció i del caràcter precoç de la intervenció, ja que durant les primeres etapes de la vida hi ha una gran plasticitat i possibilitat de canvis tan respecte de l’organització neuronal i psíquica com de la relació amb el seu entorn cuidador.

VALORS

 • Innovació i actualització constant: fomentant processos d’innovació per la millora d’atenció.
 • Proximitat: potenciant l’atenció individual i personalitzada de l’infant i les seves famílies.
 • Democràcia: basant-nos en un sistema de gestió democràtica i participativa.
 • Treball en equip: potenciant el treball intradisciplinari i multidisciplinari com a model assistencial.
 • Treball en xarxa: potenciant la relació amb els recursos de la zona.
 • Formació continuada: elaborant accions formatives per millorar les competències i les actituds dels professionals.
 • Procediments eficaços: establint processos d’avaluació continuada que afavoreixin l’avaluació i millora.
 • Prevenció: des dels diferents nivells de prevenció actuant per intentar evitar l’aparició de les dificultats alhora que pal·liar la gravetat i les complicacions quan es presenta el trastorn.
 • Priorització de recursos/objectius: establint criteris d’avaluació continua dels principals objectius a aconseguir.
 • Ocupació estable: potenciant l’ocupació del sector.
 • Responsabilitat social: tenint en compte la sostenibilitat, la solidaritat, l’ètica en l’atenció als usuaris i col·laboradors, l’atenció a la llengua i cultura.
 • Acompliment legislació vigent: vetllant en tot moment pel compliment legal.
 • Atendre les necessitats i expectatives dels agents implicats en l’atenció a la petita infància i el conjunt de la comunitat.
 • Implicació i participació: La política i estratègia del centre es difon dins de l’equip de professionals i al públic en general per garantir el seu enteniment i la implicació de tots els grups d’interès.