Skip to content

FUNCIONS

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I D'ATENCIÓ PRECOÇ

Atenem les necessitats i expectatives dels agents implicats en l’atenció a la petita infància i el conjunt de la comunitat. 

QUÈ OFERIM?

1
- Atenció diagnòstica: es realitzarà un diagnòstic neurològic, psicològic i social.
- Atenció terapèutica interdisciplinària: es realitzarà una intervenció global, incidint en els aspectes prioritaris que requereixi l'infant i la família.
- Seguiment de l'evolució de l'infant.
6
- Orientació, atenció, assessorament i suport a les famílies de l’Infant.
- Suport en el procés d'adaptació escolar.
- Coordinació amb els diferents Centres i Serveis d'Atenció Primària de la comunitat, Serveis Sanitaris, Educatius i Socials de la zona d’influència.
2
- Desenvolupar programes de Sensibilització, Prevenció i Detecció en els àmbits que tenen cura de la primera infància.
- Participació en programes de promoció de la salut integral de l'infant.
- Activitats de Formació, Docència i Recerca.

ON ACTUEM?

La zona d’actuació comprèn el barri antic de la ciutat de Lleida i tots els pobles de la comarca del Segrià.